Jesteś tutaj:

Tajemnice Archiwum Biblioteki Miejskiej 1

756
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna wraz z początkiem października rozpoczyna akcję pt. ?Tajemnice Archiwum Biblioteki Miejskiej?. Ma ona na celu udostępnienie do wglądu dla szerokiej publiczności bogatej kolekcji historycznych fotografii związanych z Wyszkowem, w celu poszerzenia wiedzy na temat osób i sytuacji na nich utrwalonych.

Akcja składa się z trzech elementów. Pierwszym z nich jest sukcesywna publikacja w odstępie dwutygodniowym na stronie biblioteki oraz w mediach lokalnych jednego zdjęcia, z prośbą o identyfikację osób i okoliczności na nim przedstawionych. Drugim etapem będą comiesięczne spotkania tematyczne z czytelnikami, a trzecim wystawa zdjęć historycznych ze zbiorów biblioteki zorganizowana w jej gmachu. Poniżej prezentujemy pierwsze zdjęcie z prośbą o identyfikację osób na nim się znajdujących, natomiast na spotkanie zapraszamy do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w czwartek, 23 października o godz. 18.Pierwsze zdjęcie, które chcemy Państwu przedstawić dotarło do nas z dwóch źródeł i posiada dwie różne wersje identyfikacji. Pierwsza z nich opisuje je jako współudziałowców wyszkowskiej Huty Szklanej Robotniczej podczas spotkania z biskupami w 1925 roku, druga wersja mówi natomiast o wyświeceniu wyszkowskiej huty w roku 1928. Ponadto udało nam się zidentyfikować tylko część postaci obecnych na zdjęciu, zatem oczekujemy Państwa pomocy w dokładnym zidentyfikowaniu zarówno sytuacji przestawionej na zdjęciu jak i poszczególnych postaci.

Prosimy o kontakt pod nr. tel. (29) 742-32-61
lub na adres e-mail archiwum.mgbp@gmail.com