Jesteś tutaj:

Tajemnice Archiwum Biblioteki Miejskiej 2

690


Zdjęcie, które prezentujemy jako drugie w kolejności przekazał bibliotece ks. Michał Grzybowski. Zostało wykonane 7 kwietnia 1930 roku z okazji otwarcia części budynku szkoły powszechnej przy ul. Długiej (dzisiaj 11 Listopada). Przestawia Radę Miejską oraz najważniejszych zaproszonych na uroczystość gości. W centralnej części zdjęcia (czwarty od lewej) siedzi burmistrz Stanisław Pawłowski, obok niego (centralnie) najprawdopodobniej wicestarosta pułtuski, a dalej ks. Lucjusz Mioduszewski. Ponadto na zdjęciu rozpoznano jeszcze Wiktora Eychlera (stoi drugi od lewej w drugim rzędzie), Mariana Witkowskiego (stoi centralnie w muszce i w okularach) oraz Franciszka Sztompke (stoi pierwszy z prawej w ostatnim rzędzie).


Wszystkich, którzy rozpoznają któregoś z pozostałych Panów prosimy o kontakt
pod nr. tel. (29) 742-32-61, na adres e-mail archiwum.mgbp@gmail.com.