Jesteś tutaj:

Tajemnice Archiwum Biblioteki Miejskiej

4517
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna wraz z początkiem października 2014 r. rozpoczęła akcję pt. "Tajemnice Archiwum Biblioteki Miejskiej". Ma ona na celu udostępnienie do wglądu dla szerokiej publiczności bogatej kolekcji historycznych fotografii związanych z Wyszkowem, w celu poszerzenia wiedzy na temat osób i sytuacji na nich utrwalonych.

Akcja składa się z trzech elementów. Pierwszym z nich jest sukcesywna publikacja w odstępie dwutygodniowym na stronie biblioteki oraz w mediach lokalnych jednego zdjęcia, z prośbą o identyfikację osób i okoliczności na nim przedstawionych. Drugim etapem będą comiesięczne spotkania tematyczne z czytelnikami, a trzecim wystawa zdjęć historycznych ze zbiorów biblioteki zorganizowana w jej gmachu.

Na najbliższe spotkanie zapraszamy do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w marcu.

Spotkanie 20, ulica 11 Listopada, cz. 1 - historia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w WyszkowieSpotkanie 19, 70. rocznica rozbicia więzienia w Pułtusku oraz śmierci Stanisława Łaneckiego


Spotkanie 18, historia wyszkowskiej prasy


Spotkanie 17, projekcja filmu pt. "Na plebanii w Wyszkowie 1920"


Spotkanie 16, turystyka i wypoczynek w Wyszkowie i okolicach


Spotkanie 15, projekcja filmu dokumentalnego "Zapora" oraz spotkanie z historykami IPN i świadkami wydarzeń - zrzutów Cichociemnych i kontenerów ze sprzętem wojskowym w okolicach Łosinna


Zdjęcie 14, historia poprowadzenia przez Wyszków i uruchomienia linii kolejowej nr 29 w 1897 r.Zdjęcie 13, kościół pw. NMP Częstochowskiej parafii pw. św. Wojciecha w Wyszkowie w trakcie budowy.Zdjęcie 12, pocztówka wykonana w latach 30. XX w., przedstawiająca ul. Tadeusza Kościuszki, widok w kierunku Rynku (dziś ul. Ignacego Daszyńskiego).Zdjęcie 11, grupa osób uczestniczących w porządkowaniu i budowaniu ogrodzenia grobu żołnierzy z wojny polsko - bolszewickiej.
Zdjęcie 10, "Historia pewnego pomnika czyli śladami cudu nad Wisłą", film w reżyserii Ewy Cendrowskiej.Zdjęcie 9, Narada oraz msza i poświęcenie pomnika zamordowanych przez bolszewicką czerezwyczajkę.Zdjęcie 8, pomnik zamordowanych przez bolszewicką czerezwyczajkę.Zdjęcie 7, pocztówka wykonana w latach 30. XX w., przedstawiająca ul. Tadeusza Kościuszki, widok w kierunku Rynku (dziś ul. Ignacego Daszyńskiego).Zdjęcie 6, Księga Pamiątkowa FSO Zakład Zespołów Napędowych w Wyszkowie z lat 1975-1981, przekazana przez Zarząd Quad/Graphics Drukarnia w Wyszkowie.Zdjęcie 5, grono pedagogiczne nowoutworzonej wyszkowskiej Szkoły Powszechnej Nr 2 w roku 1929.Zdjęcie 4, nauczyciele wyszkowskiej szkoły powszechnej.Zdjęcie 3, maturzyści wyszkowskiego gimnazjum wraz z gronem pedagogicznym pod koniec roku szkolnego 1927/28.Zdjęcie 2, otwarcie części budynku szkoły powszechnej przy ul. Długiej (dzisiaj 11 Listopada).Zdjęcie 1, współudziałowcy wyszkowskiej Huty Szklanej Robotniczej.